م ش ل ح

ِمرَحلا َل ِهْأ َن َْيَب ًا مْلحو ًِا مْلعِ ى قٰر َن ْم َل ٍضَْف ليُِل س َمٌِلا . م ه ع م 6 م د خ ت س 2 ا ى ل إ ات ك ا ر ش ل ا ل ي ل د ه ذ ه ى ل ع ن / ة ف ا ض i ا ب ت ر ف س أ و ، ات / ، م ل ا ع ل ا ء ا ح ن أ ع ي جم م د خ ت س 2 ا ن ا م أ ن م ن /ة د د ع ت م م ه ح ئ ا ص ن و م ه ت ا ظ ح

2022-12-02
    ن انقلش
  1. Oct 26, 2020 · Basic morphemes from which Arabic words are formed
  2. ـم مـ
  3. 1 أ