عنتر و

صح النوم ياسين بقوش. [ ع َ ت َ / ع ُ ت َ / ع ُ ت ُ] (ع اِ) مگس یا خرمگس

2023-02-09
    و اعطي
  1. بررسی واژه های «انتر - عنتر»
  2. 2:40
  3. داستان
  4. 22,878 likes · 49 talking about this · 736 were here