سونا ص بخار ائم

حمام سونا خشك، اتاق كوچكي است كه داراي گرماي خشك بوده و اغلب با چوب هاي نگه دارنده حرارت، كه اين چوبها بوسيله بخاري و يا كوره هاي كوچك گرم مي . Apr 02, 2020 · وحدة بخار سونا للحمام المغربي والسبا والجيمات steam room spa

2023-01-29
    Thank you for your support
  1. سونای خشک
  2. مقارنة اضافة للمفضلة
  3. کابین + جکوزی بدون
  4. 15 ر
  5. حضرت